Toiminnan järjestäjälle

Tämä turvallisemman toiminnan malli on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä sellaisenaan tai omiin tarpeisiin sopivin muokkauksin. Jos malli sopii sellaisenaan toimintaanne, voitte toimintanne verkkoesittelyssä käyttää esimerkiksi tekstiä “Tässä tilaisuudessa kaikki osallistujat sitoutuvat noudattamaan turvallisemman toiminnan periaatteita” ja lisätä tekstiin linkin, joka tuo osoitteeseen turvallisempi.fi/toiminta.

Tästä voitte ladata itsellenne pdf-version turvallisemman toiminnan periaatteista.

Aina tilaisuuden alussa on hyvä käydä läpi turvallisemman toiminnan periaatteet myös ääneen. Tekstimuodossa jaossa olleet periaatteet voi käydä läpi kokonaisuudessaan tai tiivistetysti esimerkiksi näin:

"Olette saaneet lukea tämän tapahtuman turvallisemman toiminnan periaatteet, mutta muistuttelen niistä vielä lyhyesti. Kohtaamme toisemme yhdenvertaisina riippumatta mistään henkilökohtaisesta ominaisuudesta. Arvostamme toistemme rajoja. Epäasiallisesta toiminnasta huomautamme toisiamme ja otamme opiksi saamastamme huomautuksesta. Annamme jokaisen itse määritellä tai olla määrittelemättä kuka ja millainen on. Keskustelemme rakentavasti ja annamme jokaiselle tasapuolisen mahdollisuuden päästä ääneen. Tässä tapahtumassa tukihenkilönä toimii Etunimi Sukunimi. Tunnistatte hänet tuosta huomioliivistä. Hyödyntäkää hänen apuaan, jos kohtaatte epäasiallista toimintaa, ettekä saa sitä itse loppumaan."

Esimerkkimainos

Vertaistukiryhmä 24.5.2080

Tule mukaan keskustelemaan vertaistesi kanssa. Keskustelut käydään luottamuksellisesti ja jokainen osallistuja sitoutuu noudattamaan turvallisemman toiminnan periaatteita. Tilaisuus on päihteetön.

Tilaisuudessa tukihenkilönä toimii Etunimi Sukunimi. Hänet tavoitat sähköpostitse osoitteella nimi@järjestäjä.fi ja puhelimitse numerolla 044 444 4444.

Epäasialliseen toimintaan puuttuminen

Toiminnan järjestäjän tulisi etukäteen määritellä, miten tukihenkilö puuttuu epäasialliseen toimintaan, jos osallistujat eivät saa keskenään tilannetta ratkaistua. Tämä toimintamalli olisi hyvä olla myös osallistujien tiedossa.

Esimerkki toimintamallista:

Turvallisemman toiminnan periaatteiden mukaisesti jokainen osallistuja voi puuttua epäasialliseen toimintaan. Jokaisessa tapahtumassamme on paikalla myös tukihenkilö, joka pyrkii puuttumaan havaitsemiinsa epäasiallisuuksiin. Huolehdimme, että tukihenkilö on kaikkien osallistujien tiedossa ja rohkaisemme turvautumaan hänen apuunsa.

Jos osallistuja jatkaa epäasiallista toimintaa huomautuksista välittämättä, tukihenkilö pyytää häntä poistumaan. Tarvittaessa paikalle kutsutaan vartija. Etätapahtumissa tukihenkilö voi itse poistaa osallistujan.

Tukihenkilön yhteystiedot jaetaan osallistujille ja häneen voi olla myös jälkikäteen yhteyksissä. Yhteydenottajan tarpeista ja toiveista riippuen keskustelua voidaan käydä myös yhdessä muiden osapuolten kanssa tukihenkilön ohjaamana

Tätä sivustoa ylläpitää Sateenkaariyhdistys Malkuksen Voimavaraksi-hanke.